Περιστατικό - Εμφύτευμα

Απώλεια πρώτου κάτω γομφίου μετά από αποτυχία ενδοδοντικής θεραπείας. Τοποθέτηση εμφυτεύματος και αποκατάσταση τρεις μήνες μετά με μεταλοκεραμική στεφάνη.

Αναζήτηση