Περιστατικό Εμφυτευμάτων

Αντικατάσταση δύο ελλειπόντων δοντιών στην οπίσθια κατω γνάθο με την τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων.

Αναζήτηση