Περιστατικό αισθητικής οδοντιατρικής

Κατασκευή μεταλοκεραμικής γέφυρας στα άνω πρόσθια για επαναφορά της λειτουργίας και της αισθητικής.

Αναζήτηση