Περιστατικό επενθέτου

Τα ένθετα/επένθετα είναι η πιο συντηρητική μέθοδος αποκατάστασης εκτεταμένων οδοντικών καταστροφών , καθώς δεν τροχίζεται καθόλου από το υγιές δόντι.

Στο παραπάνω περιστατικό το κάταγμα του δοντιού αποκαταστάθηκε με ένα επένθετο ρητίνης.

Αναζήτηση